Rabizland -- Slang

CHUVIX
YERITASARD
CHUVIXA
 YERITASARDUHI
MUTILOVCHIK 
SHANSER CHUNETSOR 
NAXAGAHI TERAKAL . 
KAM BULL SHIT 
PITUX 
2 VOTKANI KAZYOL 
PUNK ASS
DAXADZYAK
6  AMIS  NUYN PASHTONIN N@STATS DURAK  ANDZNAVORUTYUN
QTSEL 
SA ARTEN  MASNAGITUTYUN E YEV  AMENORYA ZBARMUNK 
HAY EM YES 
AZAT ANKAX HAYASTANI HIMNI ARACHIN BARER@
TSAVT TANEM 
QTSELUTS  ARACH 
ASVOR ARTAHAYTUTYUN
ZASTAVIT 
ZOROV. BRNUTYAMB.
ZASTAVIT ANEL .
 

ABIJNIK 
J@SHTITS  AXPERUTYUNITS 
MARTKUTYUNITS 
NERATSATS .
KAM AMERICAYI 
VISAN MERJ@VATS  MART.
HAB@RGEL 
DISHOVI    KAYFOV T@RCHOR.
MUFTA TUFTA MUTILOVKA ANOR
BAMBASANK 
XOSK TRAVEL 
XOSK  TANEL  BEREL 
BORDI MNATSATS 
VREN  MNATSATS 
KAM 
MNATSATS VREN 
 
PEREXVAT 
BRNEL+QTSEL +YURATSNEL 
ZAGATOVKA 
PEREXVATITS    ARACH 
PATRASTORAKAN MARZANK QTSELU HAMAR 
VENA  MTNEL 
QTSIN K@PNEL 
XOSK QTSEL 
NAMIKAT ANEL 
KUT UTEL 
NAMIKAT@ KUL TVOR 
CHEREZ 
CHEREZ MASKVA ASHXATRAK 
TKEL PAYTIKIN 
AMERICA MSHTAKAN APREL GAL 
MAJOR  AKORD 
RAZBIRATI  AKORD 
Z@XKTVEL 
QTSELUTS HETO  APRANK @ PAHEL 
KAYF 
LINUM E TARBER TESAKI 
#1 DISHOVI 
#2 VISYOLY
#3 DZEM 
KAYFOT PRIXOD 
KAYFITS   HETO TVOR PRIXOD
LEGENDAR 
RAZBIRATNERUM  QTSOR KAYFARIT TIP 
PCHEL 
TFTA MUTILOVKA ANOR 
SUT XOSATSOR 
ZASS
J@ROT  PACHEL 
MUZIKANT 
RABIZI OD &  JUR 
MSHAKEL 
KOSHT SHINEL 
SASAL 
10 ROPE CHKASHATS 
JIGYAR 
RABIZI  SIRATS 
KARTSER 
RABIZI SIRUHI 
NANAR 
RABIZI HAREVANUHI 
PUZATY 
LAV  QERI  UNETSOR  MART .
ABXADIT  ERI 
QEZ  QTSY STUTS 
NATURNI 
POLNY TSVET ISKAKAN 
BOSH 
KAYFOT   SIGNAL 
PISKEL 
XPEL 
CHART TANEM 
TSAVT  TANEM  AXPERUTYAN MEJ 
KYANK JAN 
HOKIS+ SERS+ SIRTS 
SHUSHA QTSOR 
TELEVIOZORI ARACH KANGNATS  PITUX
JIG 
GIJ
KUKLA 
OTAR  AZGI SIRUN NANAR  (AXCHIK )
KYNAKI   TORMUZ 
VREN MNATSATS AXCHIK 
B@ZZEL 
CHANNIN HAKNEL 
POLNY TSVET 
MINCHEV VERCH 
LOSHKUTYUN 
SASALI MI  URISH TESAK .